Cerrahpaşa Tıp Dergisi; bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Cerrahpaşa Tıp Dergisi, tıbbın tüm alanlarında yüksek bilimsel kaliteye ve klinik değere sahip özgün araştırma, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup türündeki makalelerle literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesini tüm tibbi disiplinlerde çalışan veya ilgi duyan araştırmacılar, hekimler ve profesyonel olarak sağlık çalışanı olarak görev yapan veya yapmış olan kişiler oluşturmaktadır.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO)organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Öne Çıkan Makaleler

< >

Ağrı ve Genetik

Bireyler parmak izlerinde olduğu gibi ‘tek’tirler. Bireyler arasındaki sosyal, kültürel ortaklıklar toplumları; biyolojik ortaklıklar da tedavileri yapılandırmaktadır. Biyolojik ortaklığımızın ve ayrışıklığımızın detayları insan genomunun açıklanması ile belirginleşmiş, dıştan gelen özdeş uyarılara ...

Yazar/lar : Ali PEKEL