Year : 2010 Volume : 41 Issue : 1

Full Text (PDF)

Ağrı ve Genetik

Open Access

Abstract

Bireyler parmak izlerinde olduğu gibi ‘tek’tirler. Bireyler arasındaki sosyal, kültürel ortaklıklar toplumları; biyolojik ortaklıklar da tedavileri yapılandırmaktadır. Biyolojik ortaklığımızın ve ayrışıklığımızın detayları insan genomunun açıklanması ile belirginleşmiş, dıştan gelen özdeş uyarılara farklı nicelik ve nitelikte yanıt vermemize neden olan genetik çeşitliliğimiz açığa çıkmaya başlamıştır. Ağrı tedavisinde de ağ- rıya, ağrı kesicilere yanıtın farklılaşmasından; diğer faktörler yanında genetik farklılık da sorumlu tutulmaktadır. Bu, ilaç metabolizmalarını, taşınımlarını, reseptörlerini, iyon kanalarını ve ‘nörotransmitter’ sistemlerini şifrelemekte olan genlerde oluşabilen birçok “tek nükleotit polimorfizmleri” –SNP’nin bireysel genomda yol açtığı farklılaşma yüzündendir. Bireysel ağrı yaşantısının bu bu yeni açıklaması geleneksel tedavi stratejilerinin de yapılandırılmasını sorgulatmakta, gelecekte; toplumları oluşturan altgruplara özgü genetik varyantlar hesaba katılarak ilaçlar üretilebilir mi? Varyanta özgün tasarımlar bireysel genoma indirgenip, kişiye has analjezikler biçimlendirilebilir mi? sorularına yanıt aramaktadır

Keywords

Ağrı   genetik  

Corresponding Author

Ali PEKEL

Authors

Ali PEKEL

Details

Submission : 11 Kas 2013

Published : 11 Kas 2013

Full Text (PDF)

The genetics of pain

Open Access

Abstract

Individuals are unique as in their fingerprints. Shared features among people, regarding social and culturel issues constitutes ethnic and national societies while common biological features lead to shared treatment strategies. Details of our shared and differing emotional/physical attitudes rely muchly upon what we inherited genetically. Once identified the sequenced human genom, the reasons of the individual varience of human response to external effects became more clear. In pain management it is reflected as individual variation in both to response to pain and response to anagesics. This is probably produced by the multiple single-nucleotide polymorphisms –SNPs- in genes encoding drug metabolism enzymes, transporters, receptors, ion channels, and neurotransmitter systems. This novel explanation to known subjective pain experience is increasingly questioning the appropriateness of previously established conventional pain management strategies, asking; whether it is possible to produce drugs spesific for the subgroups of any society? Maybe the final question will dare to ask if human will be tailored by means of analgesics ?!.

Keywords

Pain   genetics  

Corresponding Author

Ali PEKEL

Authors

Ali PEKEL

Details

Submission : 11 Kas 2013

Published : 11 Kas 2013

Full Text (PDF)